Dernek Tarihçesi

Günümüzde toplumsal yaşamın adeta bir parçası haline gelmiş bulunan örgütleşme ya da bir arada bulunma güdüsünün köyümüzdeki yansıması olan derneğimiz, aslında bilinenin aksine çok köklü bir geçmişe sahip olduğu gibi aynı zamanda bugünlere gelinceye kadar geçirdiği gelişim sürecine katkıda bulunan, emek sarf eden birçok emektara sahiptir.

Şöyle ki ilk dernek faaliyetleri 1967 yılında yani bundan tam nerdeyse yarım asır önce Hanefi GÜNDOĞDU tarafından başlatılmıştır. 1967 yılı ortalarında ise Kadir YILDIZ ve Yusuf ERDEM’ in çabaları sayesinde resmiyet kazanmıştır.

Daha sonra 1967-1972 yılları arasında 6 ay süreyle Yusuf Erdem Bey başkanlığında yoluna devam etmiştir. Bu sürenin sonunda yapılan seçim neticesinde başkanlığı devralan Nurettin ÇELİK, 1973-1980 yılları arasında derneğimize hizmet vermiştir.

1980 askeri ihtilali ile birlikte derneklerin feshedilmesi neticesinde derneğimiz hizmetlerine zorunlu olarak ara vermiş; Ancak 1988 yılında tekrar kurulma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında ilk meşale Mavi Marmara toplantı salonunda geçici başkan olarak seçilen Aydın YILDIZ tarafından yakılmış ve 50 genç yürekle yola çıkılmıştır. Resmi kuruluşa kadar geçici Aydın Yıldız’ın  başkanlık  yaptığı derneğimiz 1992 yılında resmi olarak tekrar kurulmuştur.

1992 yılından itibaren de yoluna aralıksız olarak devam etmekte olan derneğimiz, günümüze gelinceye kadar iyisiyle kötüsüyle artısı ya da aksisiyle köyümüzün bir yandan sosyal ve ekonomik açıdan kalkınması için çabalarken bir yandan da alt yapısal sorunları yanında fiziki görünüm olarak da daha güzel bir yapıya kavuşması için el birliği ile çalışmış olup, bundan sonrada vizyonunu genişletmek için daha da çalışacaktır.